สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บวชอุบาสก อุบาสิกาแก้ว ออสเตรเลีย

 


         เมื่อวันที่ ๒ - ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย จัดพิธีบวชอุบาสกแก้ว และอุบาสิกาแก้ว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อแก้วของปวงชนชาวไทย ขึ้นเป็นครั้งแรก มีผู้ร่วมบวชกว่า ๔๐ คน