สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงคสถานพิษณุโลก จัดพิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย

ธุดงคสถานพิษณุโลก จัดพิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย


ธุดงคสถานพิษณุโลก  อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย


       เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ธุดงคสถานพิษณุโลก  อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย ซึ่งภายในงานมีสาธุชนในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ยอ  สุทฺธจิตฺโต  ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานสงฆ์   ส่วนกัลยาณมิตรนาถนภา - กัลยาณมิตรธนกฤต – เด็กหญิงเมทิกา  คงเมือง และครอบครัว เป็นประธานผ้าป่า  ได้นำอัญเชิญริ้วขบวนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี จากนั้นท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย นำสวดมนต์บทธัมมจักกัปวัตตนสูตร และนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย และพิธีจุดประทีปธรรมชัยบูชามหาปูชนียาจารย์


      สำหรับธุดงคสถานพิษณุโลกดำเนินการก่อสร้างเพื่อพัฒนาพื้นที่ควบคู่ไปกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย และเป็นที่ยอมรับของสาธุชน, เจ้าคณะปกครองในพื้นที่ ซึ่งได้จัดกิจกรรมมากมายนอกเหนือไปจากกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ธุดงคสถานพิษณุโลกยังได้จัดโครงการเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย และพื้นฟูศีลธรรมโลกในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง อาทิ โครงการบวชพระ โครงการอบรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โครงการอบรมนิสิตนักศึกษา นักเรียน โครงการมวลชนสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน เป็นต้นค่ะ