สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนาโตรอนโต จัดปฏิบัติธรรม ณ เมืองเซนต์ แคทเธอรีน 

วัดภาวนาโตรอนโต จัดปฏิบัติธรรม ณ เมืองเซนต์ แคทเธอรีน 


วัดภาวนาโตรอนโต ประเทศแคนาดา ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองเซนต์ แคทเธอรีน 


     กัลยาณมิตรทองอวน บีแดว  และครอบครัว ได้จัดทำบุญเปิดบ้านกัลยาณมิตร โดยได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดภาวนาโตรอนโต ประเทศแคนาดา  จำนวน 5 รูป  มาเจริญพระพุทธมนต์ ณ เมืองเซนต์ แคทเธอรีน  ซึ่งมีเพื่อนกัลยาณมิตรมาร่วมกิจกรรมงานบุญเปิดในครั้งนี้ จำนวน 14 ท่าน  โดย พระมหาสรรเสริญ สุตชโย ประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์และนำปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาด บริสุทธิ์ เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น   จากนั้นคณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์  เพื่อความเป็นสิริมงคลให้เกิดแก่บ้านและสาธุชนทุกท่าน  ก่อนที่กัลยาณมิตรทองอวน บีแดว  จะได้เป็นผู้นำกล่าวคำถวายยารักษาโรคและกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
 

   ส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ พร้อมทั้งได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน เพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้