สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองลิมบวร์ก จัดปฏิบัติธรรม

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองลิมบวร์ก จัดปฏิบัติธรรม


     วัดพระธรรมกายไรน์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองลิมบวร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  


       คณะกัลยารมิตรเมืองลิมบวร์ก  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   ได้นิมนต์พระอาจารย์  จากวัดพระธรรมกายไรน์แลนด์ มาเป็นเนื้อบุญ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองลิมบวร์ก โดยภายในงานกัลยาณมิตรพูแก้ว ชมิดท์ ได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  จากนั้นพระอาจารย์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า และปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลและถวายกองทุนภัตตาหาร โดยมีกัลยาณมิตรบุญมาก เวอสห์มันท์ และกัลยาณมิตรประมวล คาร์เกอร์ นำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์


   ส่วนช่วงบ่ายเป็นพิธีถวายกองทุนต่างๆ ดังนี้ กองทุนคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรทัศนีย์ ขาวดารากัลยาณมิตรศิริพร คำศิริ เวลล์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย , กองทุนปัญญาบารมี โดยมีกัลยาณมิตรคริสติน โวลฟ์ กัลยาณมิตรดาลี่ ชมิดท์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ,กองทุนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว โดยมีกัลยามิตรสมหมาย ชาลเลอร์ กัลยาณมิตรศรีนวล ฮอยท์  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย , ส่วนกองทุนผ้าป่าสามัคคี โดยมีกัลยาณมิตรศรีนวล ฮอยท์ กัลยาณมิตรหอมไกล กาญจนวงษ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย , และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรแก่สาธุชน ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันเวียนประทักษิณ และถ่ายภาพประวัติศาสตร์ เพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้