สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะพระวินยาธิการเข้าตรวจเยี่ยมวัดพระธรรมกาย

คณะพระวินยาธิการเข้าตรวจเยี่ยมวัดพระธรรมกาย


     คณะพระวินยาธิการ  โดยการนำของเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงและเจ้าคณะตำบลคลองสี่ จังหวัดปทุมธานี เข้าตรวจเยี่ยมวัดพระธรรมกาย


           เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ที่ผ่านมา พระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง และคณะพระวินยาธิการ  พร้อมด้วยคุณสุเทพ ภู่รัตนโอภา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง ได้เข้าตรวจเยี่ยมมูลนิธิธรรมกายในพื้นที่มหารัตนวิหารคด สภาธรรมกายสากล และวัดพระธรรมกาย ในเขตพื้นที่หอฉันคุณยายอาจารย์ฯและอาคาร 100 ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง โดยมีพระมหานพพร ปุญฺญชโย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามต่างๆ อาทิกิจกรรมต่างๆ ที่ถูกจัดขึ้นในวัด เช่น การพิมพ์พระรุ่นบรรลุธรรม โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โครงการบวชพระธรรมทายาท กิจกรรมถวายกองทุนยารักษาโรค กิจกรรมวันธรรมชัย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่วัดพระธรรมกายจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปีเพื่อให้พุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมสั่งสมบุญ อันจะเป็นการต่ออายุพระพุทธสาสนา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองใดๆทั้งสิ้น ดังจะเห็นได้จากการมาร่วมกิจกรรมพิมพ์พระของขวัญ และการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรว่าสาธุชนต่างเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญเพียงเท่านั้นมิได้มีการพักค้าง หรือทำกิจกรรมอื่นๆ ดังที่เป็นข่าวลือแต่อย่างใด ซึ่งทางวัดพระธรรมกายก็ได้อำนวยความสะดวกให้สาธุชน ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งพัดลมขนาดใหญ่ การสร้างมุ้งกันยุง  แม้แต่การเตรียมงานในพิธีถวายกองทุนยารักษาโรคหรือวันธรรมชัย ล้วนเป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ญาติโยมที่มาสั่งสมบุญทั้งสิ้น ทำให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกปากชมว่า วัดพระธรรมกายมีการบริหารจัดการที่ดีน่ามาเรียนรู้งานเป็นอย่างยิ่ง เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในองค์กรต่างๆ จากนั้นคณะผู้ตรวจเยี่ยมได้เข้าชมมหารัตนรังสีสีหบัญชร จิตรกรรมหน้าต่างกระจกสี พุทธประวัติ – ๗ ฐานวิชชาธรรมกาย ที่จะประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดพระธรรมกายนิวคาลเซิล ประเทศอังกฤษ ด้วยความชื่นชม ทำให้การตรวยเยี่ยมวัดพระธรรมกายในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย