สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บรรพชาสามเณรธรรมทายาทหมู่ ออสเตรเลีย

 


          ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย ได้จัดการอบรมสามเณรธรรมทายาทหมู่ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ Woodman Point Recreation Camp เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการใช้ช่วงเวลาปิดภาคเรียนฤดูร้อน และหยุดงานช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างมีคุณค่า ผู้เข้าอบรมมีอายุระหว่าง ๙-๒๘ ปี พิธีบรรพชาธรรมทายาทมีขึ้นเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และตักบาตรสามเณรใหม่ใจกลางเมืองเพิร์ทในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร