สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สอนพระพุทธศาสนา ภาคภาษาอังกฤษ

 


            ที่ ๙-๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษโดยพระอาจารย์นิโคลัส ฐานิสฺสโร ได้จัดให้มีการสอนพระพุทธศาสนา ภาคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ "Buddhist Concept" ในหัวข้อความรู้เกี่ยวกับการเกิด การประกอบเหตุในปัจจุบัน มงคลชีวิต ๓๘ ประการ การเลี้ยงดูบิดามารดา นักศึกษาจากชั้นเรียนนี้สมัครเข้าร่วมสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ระดับนานาชาติด้วย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร