สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล


           เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ชมรมครูแก้ว คุรุรตนํ ร่วมกับโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จัดพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่คณะพระภิกษุจำนวน ๘๐ รูป เพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มีผู้ร่วมตักบาตรกว่า ๓,๐๐๐ คน