สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีบูชาข้าวพระ


           วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่า บูชาธรรมครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย 


      ภายในงานพระอาจารย์นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัตรและสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายทิพยบุปผามาลา โดยมีกัลยาณมิตรทองสาย  รัชพงษ์ กัลยาณมิตรแซนดี้   เรืองศร และกัลยาณมิตรปัญญาดา มั่นเข็มทอง  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์ อนันตชัย เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งประธานจุดเทียนใจฯได้แก่ กัลยาณมิตรวิจิตตรา ชูจิตตารมย์ กัลยาณมิตรสมศักดิ์ กัลยาณมิตรบุญทัก กัลยาณมิตรปัญญาดา และกัลยาณมิตรจารุวรรณ มั่นเข็มทอง ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายพื้นปูทางเดินเพื่อเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ และกล่าวคำถวายผ้าป่าบูชาธรรมครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย  โดยกัลยาณมิตรนายแพทย์ มานัส กัลยาณมิตรจารุวรรณ  ประเสริฐธรรม กัลยาณมิตรวิจิตตรา ชูจิตตรารมย์  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย


           จากนั้นเป็นพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์  ก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระ ซึ่งภายหลังเสร็จพิธีกรรมทุกท่านต่างปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร