สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มอบของขวัญประจำปี

 

    

     


           เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ มูลนิธิธรรมกายโดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิ ได้มอบหมายให้ นพ.พรชัย พิญญพงศ์ หัวหน้าศูนย์ประสานงานเครือข่ายพร้อมคณะ มอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี ๒๕๕๐ แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนและชุมชนในเขต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวนกว่า ๒๐ แห่ง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กๆ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร