สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชพส.จัดค่ายสมาธิกับธรรมชาติ ภาคกลาง

ชพส.จัดค่ายสมาธิกับธรรมชาติ ภาคกลาง


     ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดค่ายสมาธิกับธรรมชาติ ภาคกลาง


         ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน ที่ผ่านมา ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ โดยสำนักงานประสานงานชมรมพุทธภาคกลาง จัดค่ายสมาธิกับธรรมชาติ (Natural Meditation Camp) ภาคกลาง ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งการจัดค่ายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสฝึกสมาธิเบื้องต้น  ฟังธรรมะที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้


       สำหรับกิจกรรมในค่ายนี้น้องๆ ทุกคนได้ฟังปฐมนิเทศทำกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกัน จากนั้นพระอาจารย์ได้แนะนำเรื่องการทำสมาธิเบื้องต้น ซึ่งน้องๆ ได้ปฏิบัติตาม พร้อมทั้งได้นั่งสมาธิตามเสียงนำนั่งของพระอาจารย์ และฟังธรรมะในหัวข้อ กฎแห่งกรรม นิสัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จในมหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดค่ายสมาธิกับธรรมชาติในครั้งนี้ทำให้น้องใหม่ในมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้การทำสมาธิเบื้องต้น และได้ฟังธรรมะดีๆ ที่สามารถนำกลับไปปรับใช้กับชีวิตในรัวมหาวิทยาลัยได้ พร้อมทั้งได้สร้างแรงบันดาลใจในทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนคนรอบข้างมาทำความดีร่วมกัน เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเพื่อนในมหาวิทยาลัยต่อไป