สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

 

    


           เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย มอบให้หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิธรรมกายและคณะ เป็นผู้แทนนำเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมด้วยน้ำดื่มไปมอบให้ประชาชนในเขตชุมชนผาไทผาเมือง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ที่ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ส่งผลให้บ้านเรือนเสียหายจำนวน ๑๗ หลังคาเรือน และชาวบ้านกว่า ๘๐ คน ไม่มีที่อยู่อาศัย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร