สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กองทุนโคมมาฆประทีป

 

 

 

     

 

            เมื่อวันที่ ๑๗ และวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีพิธีถวายกองทุน  "โคมมาฆประทีป " เพื่อใช้ประกอบพิธีจุดโคมประทีป เนื่องในวันมาฆบูชา น้อมถวายเป็นพุทธบูชา พิธีจัดขึ้น ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง มีสาธุชนผู้มีบุญมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร