สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีฉลองชัยสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 185,185,185 จบ

พิธีฉลองชัยสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 185,185,185 จบ


     วัดพระธรรมกายได้จัดพิธีฉลองชัยสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 185,185,185 จบ เนื่องในวาระครบรอบ 133 ปีการเกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร


     เมื่อช่วงค่ำของวันที่10 ตุลาคม ที่ผ่านมา  วัดพระธรรมกายได้จัดพิธีฉลองชัยสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 185185185 จบ เนื่องในวาระครบรอบ133 ปีการเกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร  ซึ่งหลวงพ่อธัมมชโยท่านเคยกล่าวไว้ว่าวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นวันที่พญามารกันไม่อยู่ จึงถือเป็นแห่งชัยชนะของพระผู้ปราบมาร โดยครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเมทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ โดยมีลูกหลานหลวงปู่ทั่วโลกเดินทางมาร่วมสวดมนต์เพื่อบูชาคุณท่าน


    เมื่อถึงเวลาสว่างสวดครบ 185,185,185 จบ ท่านประธานสงฆ์ได้อ่านสาน์สจากใครคนหนึ่งถึงใครหลายคนให้ตรึกระลึกนึกถึงบุญในครั้งนี้และได้เมตตามอบยอดบุญใหม่ให้คือ 210,210,210 จบ ภายในวันลอยกระทงที่จะถึงนี้ จากนั้นระฆังทองระฆังธรรมก็ลั่นดังขึ้น133 ครั้ง แล้วใครคนหนึ่งก็เมตตาให้ลูกหลานทั่วโลกได้สวดอีกรอบ          แล้วให้สวดให้เพราะที่สุด เพื่อให้เราได้จดจำความรู้สึกของการสวดธัมมกัปปวัตตนสูตรที่ไพเราะออกจากศูนย์กลางกายไปใช้ในการสวดครั้งต่อไป ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะนำพุทธศาสนิกชนทุกท่านเดินเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อตรึกนึกถึงบุญที่ได้ร่วมกันทำและถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นอันเสร็จพิธี