สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจัดงานบุญในวาระ 133 ปี พระมงคลเทพมุนี

วัดพระธรรมกายจัดงานบุญในวาระ 133 ปี พระมงคลเทพมุนี


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , 133 ปี พระมงคลเทพมุนี , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , สัมมาอะระหัง

      วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดงานบุญใหญ่ในวาระ 133 ปี พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , 133 ปี พระมงคลเทพมุนี , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , สัมมาอะระหัง

       หากเอ่ยถึงวันสำคัญประจำปีในปฏิทินกิจกรรมของวัดพระธรรมกาย วันที่ 10 ตุลาคมของทุกปีนับว่าเป็นวันสำคัญที่คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ได้พร้อมใจกันมาระลึกนึกถึงพระคุณอันประเสริฐของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย แม้ว่าท่านจะละโลกไปแล้ว แต่ทว่าคำสอนของท่านนั้นยังอยู่  ให้พวกเราได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องปลอดภัย


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , 133 ปี พระมงคลเทพมุนี , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , สัมมาอะระหัง

      สำหรับงานบุญที่จัดขึ้นในครั้งนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยสาธุชนผู้มีบุญได้เดินทางมาปฏิบัติธรรม ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย รวมถึงประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ส่วนภาคบ่ายเป็นการประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงวัดพระธรรมกาย ครั้งที่ 5 ซึ่งได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ โดยมีคณะประธานผ้าป่าสามัคคีทั้งหมด 8 คณะ ซึ่งแต่ละคณะได้เป็นประธานกล่าวเกริ่นทอดผ้าป่าสามัคคี (เขียนถูกต้องแล้วนะคะ) กล่าวคำถวายผ้าป่า กล่าวคำถวายลานบุญเวียนประทักษิณ รอบพระมหาธรรมเจดีย์  และกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ก่อนที่คณะประธานผ้าป่าแต่ละคณะจะได้น้อมนำจตุไทยธรรมถวายแด่ท่านประสงฆ์ พร้อมกับรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่า


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , 133 ปี พระมงคลเทพมุนี , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , สัมมาอะระหัง

       ซึ่งทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นอกจากจะมาทำบุญเพื่อบูชาธรรมในวาระ 133 ปี พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ยังเป็นการหวนระลึกถึงวันที่ท่านก่อเกิดด้วยรูปกายเนื้อ และเมื่อท่านได้อุทิศตนเข้ามาบรรพชาอุปสมบทในบวรพระพุทธศาสนา  ก็ได้ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรม โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน  กระทั่งได้บรรลุวิชชาธรรมกาย และนำวิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หวนกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งหนึ่ง  เพื่อเป็นแสงสว่างส่องนำทางชีวิตของมวลมนุษยชาติ