สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงคสถานเขาย้อย จัดงานบุญทอดกฐินสามัคคี

ธุดงคสถานเขาย้อย จัดงานบุญทอดกฐินสามัคคี


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , ธุดงคสถานเขาย้อย , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , ทอดกฐินสามัคคี

ธุดงคสถานเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดงานบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินสร้างที่พักสงฆ์


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , ธุดงคสถานเขาย้อย , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , ทอดกฐินสามัคคี

      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ  ธุดงคสถานเขาย้อย ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดงานบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินสร้างที่พักสงฆ์ โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูปลัดวรวิทย์ ถิรปญฺโญ ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดเพชรบุรี ท่านประธานสงฆ์ นำคณะสงฆ์และสาธุชนทั้งชาวไทย กัมพูชา เมียนมาร์ สวดมนต์บทธัมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมกลั่น กาย วาจา ใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ นอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายคิลานเภสัช พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหาร พิธีกล่าวคำถวายน้ำปานะ และพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , ธุดงคสถานเขาย้อย , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , ทอดกฐินสามัคคี

       ส่วนภาคบ่ายริ้วขบวนอัญเชิญผ้ากฐิน  นำโดยกัลยาณมิตรนวลนารถ สื่อยรรยงศิริ และกัลยาณมิตรวิมุต  สื่อยรรยงศิริ ท่านประธานกฐิน พร้อมด้วยคณะประธานรอง เจ้าภาพ และสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเมื่อถึงเวลาสว่าง ท่านประธานกฐินได้นำกล่าวอัญเชิญเทวดา  และนำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน พร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้ากฐินแด่คณะสงฆ์ จากนั้นท่านประธานกฐินทุกคณะก็ได้น้อมถวายผ้ากฐิน ,จตุปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ และคณะสงฆ์ พร้อมทั้งรับของที่ระลึก เพื่อไว้ตรึกนึกถึงบุญกุศลที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้