สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีทอดกฐิน

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีทอดกฐิน


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีทอดกฐิน , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีทอดกฐิน

       วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิ เพื่อสร้างกุฏิที่พักสงฆ์


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีทอดกฐิน , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีทอดกฐิน

       สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าพระครูภาวนาสุธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี , รองประธานภาคพื้นอเมริกา รูปที่ 2 ท่านประธานสงฆ์นำปฏิบัติธรรม น้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ส่วนกัลยาณมิตรหวาน ธรรม กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรจินดา - กัลยาณมิตรสุซาดา สุทธา , กัลยาณมิตรหรั่ง - กัลยาณมิตรคิม อนันตพงษ์ นำกล่าวคำถวาย ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ จำนวน 16 รูป


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีทอดกฐิน , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีทอดกฐิน

    ส่วนพิธีกรรมภาคบ่ายริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตร เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้นำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส จากนั้นกัลยาณมิตรสมดอก - กัลยาณมิตรจันสี แก้ววิจิตร ท่านประธานกฐิน ได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน ส่วนกัลยาณมิตรหวาน ธรรม นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ต่อมาคณะประธานรองกฐิน,เจ้าภาพทุกคณะ ได้ถวายปัจจัยร่วมบุญกฐิน ก่อนที่จะประกอบพิธีมอบของที่ระลึกโครงการเปิดบ้านกัลยาณมิตร ปีที่ 2 และพิธีมอบของที่ระลึกโครงการอบรมศีลธรรมฯ และในโอกาสนี้พระครูใบฎีกาวุฒิพงศ์ วุฑฺฒิวํโส เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายชิคาโก และพระใบฎีกากิตติ กิตฺติโก เจ้าอวาสวัดพระธรรมกายแคนซัส ได้ให้ข้อคิดในการสร้างบารมี นอกจากนี้ท่านประธานกฐิน  ยังได้กล่าวเปิดใจ ถึงความประทับใจที่ได้มาเป็นประธานกฐินในปีนี้ พร้อมทั้งได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีทอดกฐิน , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีทอดกฐิน