สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดงานบุญบูชาข้าวพระ


        วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
 

          สำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และอาราธนาศีล 5 ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่า โดยมีกัลยาณมิตรหวาน ธรรม เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมทั้งนำกล่าวคำถวายกองบุญเบญจทรัพย์ สำหรับธุดงค์อนุสรณ์สถาน ส่วนพิธีถวายกองทุนยานพาหนะ โดยมีกัลยาณมิตรศรีวลักษณ์ โทเพ็ง เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นสาธุชนที่ได้เข้าร่วมโครงการ “รักธรรมะและพระภายใน”ได้รับของที่ระลึกจากท่านประธานสงฆ์ พร้อมทั้งได้รับชมสื่อประมวลภาพงานบุญประจำเดือนกันยายน / ประมวลภาพงานบุญกฐิน / MVสหวาระเดือนเกิด ก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระ

 

 และในโอกาสนี้สาธุชนก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีขอขมาและถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่พระอาจารย์ปรัชญา ปญฺญาธิโก  เนื่องในวาระที่ท่านจะเดินทางกลับไปปฏิบัติศาสนกิจยังประเทศไทย จากนั้นทุกท่านได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้