สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายลอนดอน สอนสมาธิชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายลอนดอน สอนสมาธิชาวท้องถิ่น


วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอนสมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวท้องถิ่น


       เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอนสมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวท้องถิ่น ซึ่งจัดเป็นประจำทุกอาทิตย์ เพราะนอกจากจะได้ฝึกสมาธิร่วมกันแล้ว วันนี้พระอาจารย์ยังได้นำภาพกิจกรรมงานบุญที่ทางวัดพระธรรมกายลอนดอนได้จัดมาให้ชาวท้องถิ่นได้ชม ซึ่งมีภาพกิจกรรมงานบุญต้นเดือน ภาพประเพณีการลอยกระทงที่ผ่านมา และกิจกรรมเรียนรู้พระพุทธศาสนาของลูกเสือที่มาชมวัด เพื่อให้ทุกท่านได้เกิดความสนใจ เข้าใจและเห็นความสำคัญของกิจกรรมงานบุญ

       จากนั้นพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมเรื่อง 5 ห้องชีวิตพัฒนานิสัย โดยในสัปดาห์นี้ได้ลงรายละเอียดในเรื่องการฝึกนิสัยในห้องแต่งตัว ซึ่งเป็นห้องพัฒนานิสัย ตัดใจและใฝ่บุญ ฝึกประคองรักษาใจให้ผ่องใสเป็นปกติ ไม่ปล่อยใจไปตามอำนาจกิเลส ฝึกให้มีความระมัดระวังตนในทุก ๆ เรื่อง ไม่ประมาท ฝึกตัดใจไม่คิดหมกมุ่นในกาม ตามแฟชั่นหรือกระแสสังคม และฝึกจัดเก็บเสื้อผ้าให้เป็นระเบียบ ซึ่งแต่ละท่านต่างให้ความสนใจและตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันที่บ้านด้วย

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร