สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีฉลองพระประธาน       

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีฉลองพระประธาน


     วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีฉลองพระประธาน โดยมีคณะเจ้าภาพและสาธุชนในเมืองซีแอตเติลและเมืองใกล้เคียงมาร่วมงานบุญในครั้งนี้


     สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระวิเทศภาวนาจารย์ ท่านประธานสงฆ์ นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล 5 และปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่พระครูภาวนาวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซีแอตเติล จะกล่าวรายงานต่อท่านประธานสงฆ์ ส่วนครอบครัวลีพัฒนะพันธ์ ได้นำกล่าวคำถวายพระประธาน  จากนั้นเจ้าภาพได้กดปุ่มเปิดม่านมงคล คณะสงฆ์สวดชยันโต ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันสวดบทสรรเสริญพระธรรมกาย 1 จบ


    ต่อมาจึงเป็นพิธีประดิษฐานแผ่นทองรัตนมงคลในแผ่นฌาน และพิธีถวายปัจจัยร่วมบุญพระประธาน และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้โอวาทเพื่อให้เกิดความปลื้มปีติในบุญ เป็นกำลังใจในการสร้างบารมีของทุกคน ซึ่งพิธีกรรมงานบุญในวันนี้สาธุชนทุกท่านได้มีโอกาสทำทาน รักษาศีล และปฏิบัติธรรม ด้วยความปลื้มปีติในบุญกันทุกคน