สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-star รร. เอือดใหญ่พิทยา

พิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-star รร. เอือดใหญ่พิทยา


       โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-star  ประจำปี พุทธศักราช 2560


          เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-star ประจำปี พุทธศักราช 2560 หนึ่งในโครงการฟื่้นฟูศีลธรรมโลกเด็กดี V-Star  ที่เห็นว่าตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาเกิดปรากฏการณ์ “กฐินตกค้าง” จึงให้เด็กดี V-Star ทั่วประเทศ ได้ทำหน้าที่สำคัญในการปกป้องทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมีให้แก่ชาวโลก ด้วยการทำ หน้าที่เป็นตัวแทนของชุมชน ไปทอดกฐินสัมฤทธิ์ให้แก่วัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ


        ซึ่งกิจกรรมทอดกฐินครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากว่าที่ร้อยตรีเรืองยศ ธนาธิบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา ที่นำนักเรียนจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star มาต่อเนื่องทุกปี ซึ่งจัดเป็นงานบุญใหญ่ของโรงเรียนที่นักเรียนทุกระดับชั้นได้ร่วมกิจกรรมงานบุญ และปีนี้ได้นำไปทอดถวาย ณ วัดมงคลสวรรค์ ตำบลเอือดใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายปฏิวัติ ภูมิสิงห์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star นำกล่าวคำถวายกฐิน โดยกิจกรรมในครั้งนี้คณะครูและนักเรียนต่างมีความความปลื้มใจ และภูมิใจที่ได้จัดทอดกฐินในนามของโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งทำให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ทราบแนวทางในการจัดงานบุญ ได้แสดงออกถึงการทำความดี ได้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามให้วัฒนาสืบไป