สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติโครงการหน้าบ้าน น่ามอง

พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติโครงการหน้าบ้าน น่ามอง


    เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ เมตตาเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ชนะการประกวดโครงการหน้าบ้าน น่ามอง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการรักษ์ศีล5 รักษ์บวร จังหวัดปทุมธานี


      เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ วัดสว่างภพ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะตำบลคลองสี่ เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ เมตตาเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ชนะการประกวดโครงการหน้าบ้าน น่ามอง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการรักษ์ศีล5 รักษ์บวร จังหวัดปทุมธานี และเป็นกิจกรรมปลูกฝังนิสัยรักความสะอาด รับผิดชอบตนเอง รับผิดชอบครอบครัว และร่วมรับผิดชอบชุมชน โดยให้ผู้สมัครทำความสะอาดบริเวณหน้าบ้านของตนเองให้สะอาด เป็นระเบียบตลอดต่อเนื่อง ครบตามกติกาและระยะเวลาที่กำหนด  และมีเจ้าหน้าที่จากส่วนต่างๆมาตรวจเยี่ยมทุกสัปดาห์ เพื่อแนะนำและให้กำลังใจแก่ผู้สมัคร โดยถ่ายภาพก่อนทำ ขณะทำ หลังทำ ความสะอาด ส่งให้คณะกรรมการตัดสิน  เพื่อรับรางวัลจากเจ้าคณะจังหวัด รางวัลจากเจ้าคณะอำเภอ รางวัลจากเจ้าคณะตำบล และจากส่วนต่างๆมากมาย


    ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ทุกหลังคาเรือนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เกินความคาดหมาย เพราะเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อชุมชนหลายด้าน บางบ้านก่อนเข้าร่วมโครงการวางเศษเหล็กเศษไม้หน้าบ้าน ทำให้ไม่น่ามอง พอเข้าร่วมโครงการก็จัดเก็บสะอาดเป็นระเบียบ บางบ้านจัดตกแต่งสวนให้เป็นรั้วกินได้ และเมื่อจบโครงการ 45วัน มีผู้ชนะการประกวดได้รับรางวัลต่างๆดังนี้

   อันดับที่1 โล่รางวัลจากพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต  ได้แก่คุณบังเอิญ รักเกียรติเผ่า ,อันดับที่2โล่รางวัลจากพระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เจ้าอาวาสวัดมงคลพุการาม ได้แก่คุณสมาน แก้ววรรณา ,อันดับที่3 โล่รางวัลจากพระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะตำบลคลองสี่ เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ ได้แก่คุณ นัฐสุดา วงจำปา

  นอกจากนี้ยังมีรางวัลป้ายประกาศเกียรติคุณ "บ้านตัวอย่าง" อีก10ป้าย จากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปทุมธานี  และผู้สมัครทุกคนยังได้รับเสื้อโครงการหน้าบ้านน่ามองจากผู้อุปถัมภ์โครงการคือพระครูวิจิตรอาภากรอีกด้วย