สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายฟลอริดา พิธีปุพพเปตพลี

วัดพระธรรมกายฟลอริดา พิธีปุพพเปตพลี


      วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศล  ให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว


       โดยในภาคเช้าพระอาจารย์ ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส  เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  โดยมีกัลยาณมิตรสุกเสริม ศรีวรวงศ์  กัลยาณมิตรเจนนี่ และกัลยาณมิตรลิลลี่ พิมพิวง  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตร และประเคนภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ 


    ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีปุพพเปตพลี อุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีกัลยาณมิตรนายแพทย์มานัส กัลยาณมิตรจารุวรรณ ประเสริฐธรรม  กัลยาณมิตรนริศ กัลยาณมิตรสุนันท์ ศิริทัพ เป็นประธานนำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านทอดผ้าบังสุกุลแด่คณะสงฆ์  และในโอกาสนี้พระอาจารย์กษิดิศ วิริยคุโณ  (วิ-ริ-ยะ-คุ-โน) ได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอานิสงส์ของการถวายประทีปโคมไฟ เป็นพุทธบูชา ว่ามีอานิสงส์จะนับจะประมาณมิได้ ดั่งเช่นพระอนุรุธะผู้เป็นเอตทัค เลิศด้วยทิพยจักษุ  เพราะเหตุที่ท่าน มีอัธยาศัยใฝ่ในการสั่งสมบุญ โดยเฉพาะบุญในการจุดประทีปเป็นพุทธบูชา ซึ่งในวันที่ 3 ธันวาคมนี้ ทุกท่านจะได้บุญใหญ่ ในการจุดประทีปเป็นพุทธบูชารอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์  นับเป็นบุญใหญ่ที่พลาดไม่ได้