สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทเฉลิมราชชัยภูมิ

กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทเฉลิมราชชัยภูมิ

 

       เด็กดี V-Star วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทเฉลิมราชชัยภูมิ ได้จัดพิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์ ณ วัดป่าห้วยหินร่อง จังหวัดชัยภูมิ


      ชมรมกล้าธรรม เด็กดี V-Star รุ่นที่ 6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทเฉลิมราชชัยภูมิ ได้จัดพิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปีพุทธศักราช 2560 ซึ่งได้ทอดถวาย ณ วัดป่าห้วยหินร่อง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยทางวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมกฐินสัมฤทธิ์มา 6 ปีติดต่อกันแล้ว พร้อมกันนี้ยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากท่านผู้อำนวยการธนณัฏฐ์ โชติอัครวิเศษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาไทเฉลิมราชชัยภูมิ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมมาโดยตลอด ซึ่งในปีนี้นายบุญญิณ โพธิสาร นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นประธานกฐิน ได้นำกล่าวคำถวายผ้าไตรกฐินสัมฤทธิ์


     สำหรับการทอดกฐินในครั้งนี้ได้นำมาซึ่งความปีติใจแก่น้องๆเด็กดี V-Star รวมทั้งคณะครู ชาวบ้านในชุมชน และคณะสงฆ์เป็นอย่างยิ่ง เพราะการทอดกฐินถือเป็นบุญใหญ่หนึ่งปีมีเพียงหนึ่งครั้ง และเป็นโอกาสดีที่พุทธบริษัท 4 ได้รวมใจเป็นหนึ่งช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง โดยเด็กดี  V-Star วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทเฉลิมราชชัยภูมิ มีความตั้งใจที่จะจัดพิธีทอดกฐินอย่างต่อเนื่องทุกปี