สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเจนีวา จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเจนีวา จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น


            ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ จัดบรรยายธรรมและสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น


         วันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ได้จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ด๊อกเตอร์ปรมัย ธนิสฺสโร  บรรยายธรรมหัวข้อ “Life balance” หรือ “สร้างสมดุลชีวิตด้วยสมาธิ” ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 21 คน โดยมีเจ้าหน้าที่องค์การยูนิเซฟเข้าฟังและร่วมนั่งสมาธิด้วย โดยทุกท่านต่างชื่นชอบหลักธรรมในการสร้างสมดุลชีวิตด้วยการฝึกสมาธิ ทำให้มีผลการนั่งสมาธิที่ดีคือ รู้สึกผ่อนคลาย ใจสงบ มีความสุขภายในและสนใจกลับไปนั่งสมาธิต่อที่บ้าน พร้อมแจ้งความประสงค์สำหรับมานั่งสมาธิครั้งต่อไปด้วย