สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กองมหาธรรมกายเจดีย์ จัดกิจกรรมขัดตะไคร่น้ำลานธรรม

กองมหาธรรมกายเจดีย์ จัดกิจกรรมขัดตะไคร่น้ำลานธรรม


        ฝ่ายประสานงาน กองมหาธรรมกายเจดีย์ จัดกิจกรรมขัดตะไคร่น้ำลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์


       สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมกิจกรรมขัดตะไคร่น้ำลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ ในโครงการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ ทำความสะอาด บุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์ (ขัดตะไคร่น้ำ) พื้นลานธรรม และสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ไปด้วย โดยทางโครงการจัดให้มีกิจกรรมขัดลานธรรมขึ้นทุกวัน โดยแบ่งเป็นช่วงเวลาเช้า เริ่มตั้งแต่เวลา09.00 - 11.00น.  ส่วนช่วงบ่ายเริ่มเวลา13.15 - 18.00น. และช่วงเย็นเริ่มเวลา18.00 - 20.00น. ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับพระของขวัญเป็นเครื่องระลึกนึกถึงบุญ ซึ่งการที่ทุกท่านได้มาขัดตะไคร่น้ำพื้นลานธรรมอันเป็นการทำความสะอาดบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์ หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหารัตนวิหารคดผู้นั้นจัดว่าอยู่ในสายพระเนตรของพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ อยู่ในสายตาของเทวดานับไม่ถ้วน ยิ่งทำใจจรดศูนย์กลางกาย ข้างนอกเคลื่อนไหว ข้างในหยุดนิ่ง ด้วยความปลื้มในบุญ จะได้อานิสงส์มากมาย


           สำหรับโครงการนี้พระกานต์ สิริกนฺโต พระอาจารย์ฝ่ายประสานงาน กองมหาธรรมกายเจดีย์ เป็นผู้ดูแลผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์  080-563-7502 และ 086-455-0720