สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีปฐมเริ่มปลูกต้นกล้าเบญจทรัพย์

พิธีปฐมเริ่มปลูกต้นกล้าเบญจทรัพย์


     พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีปฐมเริ่มปลูกต้นกล้าเบญจทรัพย์ ณ ทุ่งสวรรค์ตะวันฉาย


        เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ได้เดินทางมาร่วมพิธีปลูกต้นกล้าเบญจทรัพย์ ณ ทุ่งสวรรค์ตะวันฉาย คลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ และคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายมาเป็นเนื้อนาบุญนำสวดมนต์ และนั่งสมาธิเพื่อกลั่นกายวาจาใจ พร้อมทั้งได้ปลูกต้นกล้าเป็นปฐมเริ่ม จากนั้นทุกคนได้ร่วมกันกล่าวคำแสดงพลังเพื่อเป็นสักขีพยานของการมาปลูกต้นกล้าเป็นปฐมเริ่มและเพื่อเก็บเป็นภาพเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์ ก่อนที่ทุกคนจะได้ร่วมมือร่วมใจกันประคองตันกล้าเบญจทรัพย์เพาะลงแปลงที่เตรียมไว้อย่างทะนุถนอม พร้อมกับสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและอธิษฐานจิตร่วมกันอย่างบุญบันเทิง โดยทุกท่านสามารถมาร่วมปลูกต้นเบญทรัพย์ได้ทุกวันจบครบ 6 ล้านต้น