สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จ.ลพบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์

จ.ลพบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์


       จังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์ จังหวัดลพบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

     นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยได้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระรัตนตรัย และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ เพื่อถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ มณฑลพิธี วัดท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์ ในเขตปกครองอำเภอเมืองลพบุรี จำนวนกว่า 280 รูป พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ตุลาการ คณะครู อาจารย์ ผู้นำท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนทั่วไป กว่า 500 คน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวกันอย่างเนื่องแน่น ทั้งนี้เพื่อร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นเกล้าล้นกระหม่อม ทั้ง 2 พระองค์ อย่างหาที่สุดมิได้