สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ รุ่นบูชาธรรม 77 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว

พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ รุ่นบูชาธรรม 77 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว


       วัดพระธรรมกายจัดพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 77 ปี  หลวงพ่อทัตตชีโว ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี


      เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ในพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ของนาคธรรมทายาทโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 77 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว จำนวน 35 ท่าน โดยประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่นาคธรรมทายาทจะได้กล่าวคำฝากตัวเป็นศิษย์ จากนั้นประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาท ว่า การเข้าโครงการอบรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก เพราะในยุคปัจจุบันพระพุทธศาสนาในประเทศไทยกำลังมีภัย      แต่ในขณะเดียวกันพระพุทธศาสนาในต่างประเทศกำลังเป็นที่นิยม การมาบวชจะทำให้เธอทั้งหลายได้เรียนรูว่าความยุติธรรมไม่มีในโลกถ้าใจของเราทุกคนไม่ยุติหรือหยุด ธรรมก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ การยุติเกิดจากหยุดความเชื่อเดิมๆหรือแม้แต่ข้อมูลข่าวสารรอบตัวที่มีผลต่อการวินิจฉัย เพราะถ้าข้อมูลนั้นถูกต้องการวินิจฉัยก็ถูกต้อง แต่ถ้าขอมูลนั้นผิดพลาดการวินิจฉัยก็จะผิดพลาด จนเกิดความเสียหายได้ และเมื่อผิดพลาดแล้วเราจะได้เรียนรู้เรื่องความอดทน      ซึ่งถ้าพูดเรื่องความอดทนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงท่านเป็นต้นแบบที่ดีให้เราได้ศึกษาจนเกิดความรู้ความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้นไป ให้เราได้ปรับปรุงแก้ไขอบรมตนเองจนเป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่ชื่นชมของญาติโยมได้ นอกจากนี้เรายังจะได้ฝึกอบรมจิตใจของเราให้สงบระงับที่ศูนย์กลางกายในทุกๆ อิริยาบถ ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับ ทั้งนั่ง นอน ยืน เดิน เพราะโอกาสที่จะทำให้เราได้นั่งสมาธินั้นมีน้อย เราจึงต้องฝึกเช่นนี้เพื่อให้เรามีความสะอาด มีระเบียบ มีความสุภาพ ตรงต่อเวลาและมีสมาธิ และนี่จะทำให้เราได้ศึกษาพระพุทธศาสนาได้เข้าใจยิ่งๆขึ้นไป