สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานบุญวันอาทิตย์


วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์


     สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าพระอาจารย์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลและพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรโทนี่-กัลยาณมิตรซินดี้ เจริญนาม เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

 

   ส่วนภาคบ่ายสาธุชนได้พร้อมใจกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปวัตตนสูตรและสวดสรรเสริญพระธรรมกาย และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้แจ้งข่าวบุญ พร้อมทั้งได้เทศสอนธรรมะเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง และเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมี