สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งานรวมพลังเด็กดี V-Star จังหวัดสงขลา 

งานรวมพลังเด็กดี V-Star จังหวัดสงขลา 
 

      ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ได้จัดงานรวมพลังเด็กดี V-Star จังหวัดสงขลา

 

      เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ได้จัดงานรวมพลังเด็กดี V-Star จังหวัดสงขลา ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พรมสรร   อภิวฑฺฒโน  ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ เป็นประธานสงฆ์ และนายมนูญ บุญชูวงศ์ รักษาการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน โดยในช่วงเช้ามีการเข้าฐาน Activity Based Learning และการตอบปัญหาศีลธรรม ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ประสานงานการศึกษาจังหวัดสงขลา และจังหวัดนราธิวาส รวมถึงได้รับความร่วมมือจากทีมงานจากชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้ เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 


      ส่วนในช่วงเที่ยงเป็นการเล่นเกม และแจกของรางวัลมากมาย จากผู้ใหญ่ใจดีจังหวัดสงขลาและในช่วงบ่ายได้ร่วมกิจกรรมรวมใจเยาวชนทำความดี และกิจกรรมมอบรางวัลเกียรติยศโรงเรียนที่สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรสูงสุด รวมทั้งโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในการตอบปัญหาด้านศีลธรรม และในโอกาสนี้พระอาจารย์เมตตาให้ธรรมะว่าด้วยเรื่อง ความสำคัญของการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และโอวาทอันทรงคุณค่า เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง