สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

Super Kids in Cape Town ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้

 

    

 

            เมื่อวันที่ ๕-๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ ร่วมกับสโมสรSuper Kids จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก Super Kids in Cape Town เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นลูกหลาน คนไทยในเมืองเคปทาวน์ มีอายุระหว่าง ๘-๑๕ ปี  กิจกรรมการสอนมี วัฒนธรรมไทย การกราบ การไหว้  การนั่งสมาธิ และการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย สร้างความประทับใจแก่เด็กที่เข้ารับการอบรมเป็นอย่างยิ่ง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร