สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชพส.จัดรวมพลังเด็กดี V-STAR จ.กาฬสินธุ์

ชพส.จัดรวมพลังเด็กดี V-STAR จ.กาฬสินธุ์


       ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็นพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี เจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ถวายเป็นพระราชกุศล และแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา ชิงรางวัลเกียรติยศ ในจังหวัดกาฬสินธุ์


         สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 17 โรงเรียน กว่า 300 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมอันดีงาม ปลูกฝังให้กับนักเรียนจนเกิดเป็นนิสัย รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างยั่งยืน โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กวิน สีละเตโช รองประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากด๊อกเตอร์กิตติพศ พลพิลา ศึกษาธิการ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส


        ซึ่งภายในงานคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ได้รับฟังธรรมจากพระอาจารย์ ก่อนที่ตัวแทนนักเรียนแต่ละโรงเรียนจะได้ร่วมสอบแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา ประเภทประถมศึกษา ขยายโอกาส และมัธยมศึกษา และนักเรียนอีกส่วนหนึ่งก็ได้เข้าร่วมฐานกิจกรรม อาทิ ฐานศีลข้อ 1 และ 2 กับความสะอาดมีระเบียบ, ฐานศีลข้อ 3 กับความสุภาพ, ฐานธรรมจักรบิงโก และฐานวิทยาศาสตร์กับพระพุทธศาสนา ส่วนในภาคบ่ายเป็นการแจกของขวัญจากผู้ใหญ่ใจดี และร่วมกันสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 2 จบ ก่อนที่จะประกอบพิธีมอบโล่รางวัลสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และรางวัลเกียรติยศการแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา ซึ่งบรรยากาศในวันนี้น้องๆ นักเรียนต่างได้ความรู้พร้อมความสนุกสนานเพลิดเพลินกับอาหารและของขวัญที่ผู้ใหญ่ใจดีมอบให้กันถ้วนหน้า และตั้งใจจะเป็นคนดีมีศีล 5 เป็นอนาคตที่ดีของชาติสืบไป