สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี จ.ตราด

กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี จ.ตราด


       ที่พักสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมตราด ร่วมกับ ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และเครือข่ายองค์กรภาคี จัดกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี เจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร ถวายเป็นพระราชกุศล


       เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่พักสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมตราด อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ร่วมกับ ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และเครือข่ายองค์กรภาคี จัดกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี เจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร ถวายเป็นพระราชกุศล และสอบตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนาชิงรางวัลเกียรติยศ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 170 คน จาก 12 สถานศึกษาในจังหวัดตราด โดยภาคเช้าได้ร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและสอบตอบปัญหาศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งมีการออกบูธแจกของรางวัลและออกร้านบริการอาหารจากผู้ใหญ่ใจดี 


     ส่วนกิจกรรมในภาคบ่ายพระมหาวันเฉลิม เกวลชโย ได้แสดงพระธรรมเทศนา "ความสำคัญของบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ส่วนอาจารย์อุไร ทองอ่วม รักษาการแทนผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดพนมพริก เป็นผู้แทนคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงาน และได้รับความเมตตาจาก            พระครูอินทะคีรี คณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เป็นประธานสงฆ์ ในการมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม


    นอกจากนี้ภายในงานยังมีการมอบทุนสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี ทั้งรางวัลประเภทสวดธรรมจักรสูงสุดและรางวัลตอบปัญหาธรรมะสูงสุด ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระมหาวันชนะ ญาตชโย   ประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดตราด พร้อมด้วยทีมงานครูอาสา ครูผู้ประสานงานโครงการ ทีมงานผู้ใหญ่ใจดีจังหวัดตราด ผู้อยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จในครั้งนี้