สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี จ.นราธิวาส

กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี จ.นราธิวาส


     ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี เจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ถวายเป็นพระราชกุศลและสอบตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนาชิงโล่รางวัลเกียรติยศ


         ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) จังหวัดนราธิวาส คณะครูและนักเรียน จำนวน 366 คน จาก 13 โรงเรียน ในจังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี เจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ถวายเป็นพระราชกุศลและสอบตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนาชิงโล่รางวัลเกียรติยศ และพิธีมอบทุนสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี   ทั้งยังมีรางวัลประเภทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรสูงสุด และรางวัลตอบปัญหาธรรมะสูงสุด โดยได้รับความเมตตาจากพระครูปัญญาภิรมย์ เจ้าคณะตำบลบางนาค เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ส่วนนายชุมสาย เทพลิบ รองนายกเทศมนตรีนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายฆราวาส


       นอกจากนี้น้อง ๆ ยังได้ร่วมกิจกรรม Activity Base Learning พร้อมทั้งรับมอบของขวัญจากผู้ใหญ่ใจดี ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการเรียนรู้พัฒนาทักษะด้านศีลธรรมผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ  อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อันดีงามให้กับนักเรียนจนเกิดเป็นนิสัยที่ดีอีกด้วย