สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.บ้านป่า(บิล อาสาประชาสรรค์) จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

รร.บ้านป่า(บิล อาสาประชาสรรค์) จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 


โรงเรียนบ้านป่า(บิล อาสาประชาสรรค์) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


       อาจารย์ชูศรี ยัญทิพย์ ครูอาสาจังหวัดพิษณุโลก ได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านป่า   (บิล อาสาประชาสรรค์) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 33 จบ ซึ่งทางโรงเรียนได้สนับสนุนให้นักเรียนสวดมนต์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้น้องๆได้พัฒนาสติปัญญา และจิตใจไปพร้อมกัน และให้เป็นเด็กเก่งและดี มีภูมิต้านทานทางสังคมที่ดี ซึ่งทุกคนต่างเปล่งเสียงสวดมนต์ออกมาด้วยความพร้อมเพรียง โดยกิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา และเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้แก่เยาวชนของชาติอีกด้วย