สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สอบธรรมสนามหลวง ที่วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ

 

 

     

 

             เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอบธรรมสนามหลวง ครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ สำหรับนักเรียนผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรีและโท ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระพรหมเมธี กรรมการ     มหาเถรสมาคม รองแม่กองธรรมสนามหลวง ฝ่ายนักธรรม วัดเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร มาเป็นประธานเปิดการสอบและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สอบธรรมสนามหลวงในปีการศึกษา ๒๕๔๘ ได้

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร