สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วันวิสาขบูชา ที่แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

 

 

 

           เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะสงฆ์และกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ไปร่วมงาน วันวิสาขบูชาของวัดจีนฝ่ายมหายาน โดยมีวัดซีไหล ซึ่งเป็นวัดสาขาของวัดฝอกวงซาน เป็นเจ้าภาพจัดงานร่วมกับวัดธรรมะซิล วัดกวนอิมและวัดจีนต่างๆ ในรัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้ งานในครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เสตท      โพลีเทคนิค เมืองโพโมนา

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร