สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

แนะนำความรู้เบื้องต้นพระพุทธศาสนา ที่วัดภาวนาเท็กซัส สหรัฐอเมริกา

 

     

 

         เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ วัดภาวนาเท็กซัส ได้แนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้กับกลุ่มคู่เยาวชน Edge Wood Baptist ทำให้ทุกคนได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และต่างรู้สึกประทับใจในกิจกรรมครั้งนี้

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร