สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

๕ ปีโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองโอเรว่า ประเทศนิวซีแลนด์

 

     

 

          เมื่อวันพุธที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองโอเรว่าและชมรมพุทธศาสน์ฯ ได้ร่วมกันจัดงานบุญวันคล้ายวันเกิดครบรอบ ๕ ปี โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา และช่อง DMC ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองโอเรว่า นครโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์