สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กำลังใจจากพี่...สู่น้องในโลกมืด

 

     

 

           เมื่อวันที่  ๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ชมรมพุทธศาสตร์  ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  จัดกิจกรรม"กำลังใจจากพี่...สู่น้องในโลกมืดโดยนำยุวทูตทางก้าวหน้า ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนต้นแบบในโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" เดินทางไปที่โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ เพื่อจัดกิจกรรมให้ผู้พิการทางสายตาได้ศึกษาธรรมะในรูปแบบที่สนุกสนาน ด้วยการอ่านหนังสือ เล่านิทาน และร้องเพลงให้พวกเขาฟัง พร้อมทั้งมอบหนังสือธรรมะให้

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร