สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชมรมพุทธศาสน์ มรภ.พิบูลสงคราม จัดตักบาตรพระ

ชมรมพุทธศาสน์ มรภ.พิบูลสงคราม จัดตักบาตรพระ


ชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จัดตักบาตรพระประจำสัปดาห์


        เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ได้จัดตักบาตรประจำสัปดาห์ โดยได้รับความเมตตาจากพระรัฐธิ ทิตฺตธมฺโม เป็นประธานสงฆ์ โดยมีคณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ร่วมทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ด้วยความปลื้มปีติ 

         สำหรับการจัดตักบาตรพระในครั้งนี้ ทางชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ได้จัดเป็นประจำทุกสัปดาห์ ซึ่งทางชมรมพุทธศาสน์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการทำบุญ จึงได้จัดตักบาตรเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสสร้างบุญกุศล ให้จิตใจผ่องใส นอกจากนี้ยังเพื่อส่งเสริมให้นิสิตในมหาวิทยาลัยมีความประพฤติที่ดีงามบนรากฐานคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้อง ซึ่งการที่นักศึกษาได้ตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ถือเป็นการฝึกการเป็นผู้ให้ และเป็นการอุปถัมภ์บำรุงไว้ซึ่งประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทย