สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 101 วัด

พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 101 วัด


          พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 101 วัด พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่สถานศึกษา 10 แห่ง 


             เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนี อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับอนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ร่วมด้วยองค์กรภาคีเครือข่ายดำเนินงานฯ กว่า 20 องค์กร และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ จัดงานบุญมหากุศล “มหกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2561 โดยภายในงานมีกิจกรรมการถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ในพื้นที่จำนวน 101 วัด และมอบทุนการศึกษาแก่สถานศึกษาในพื้นที่จำนวน 10 แห่ง โดยคณะเจ้าภาพ จำนวน 10 ท่านทุนได้มอบกองการศึกษาให้ผู้แทนแต่ละโรงเรียน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในการสร้างบุญบำเพ็ญประโยชน์ของโครงการธรรมยาตราฯ ปีที่ 6 “รักษ์บวร รักษ์ศีล 5” อีกทั้งยังเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตามนโยบายของคณะสงฆ์อีกด้วย ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากคุณมงคล   ศิวะนันต์วงษ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมงานบุญเป็นจำนวนมาก