สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป


วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป


         ภายในงานพระณรงค์ คุเนสโก ท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านนั่งสมาธิก่อนที่จะได้กล่าวคำอาราธนาศีล และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตร Helen Somphone  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายโคมมาฆประทีป โดยมีกัลยาณมิตรสุนันท์ กัลยาณมิตรสมบัติ วงษ์เกษมศิริ กัลยาณมิตรPanyavee กัลยาณมิตรJeremy  กัลยาณมิตรYasmin  กัลยาณมิตรJames Khan  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่ประธานบุญพิธีจะได้น้อมนำไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ พร้อมทั้งได้ร่วมพิธีตักบาตร และถวายภัตตาหารเพลอันปราณีตแด่คณะสงฆ์


                ส่วนภาคบ่ายสาธุชนชาวท้องถิ่นและชาวไทยก็ได้แยกห้องปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งได้ฟังธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง