สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด  จนฺทสโร)

พิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด  จนฺทสโร)

 

       พุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด  จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร


      สำหรับพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด  จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ธรรมยาตราปีที่ 6 ได้ถูกจัดขึ้น ณ อนุสรณ์สถานพระมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับความเมตตาตาพระเดชพระคุณพระปริยัติวรกุล เจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง           เจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง เป็นประธานสงฆ์ ซึ่งภาในงาน พระธรรมยาตรา ได้รวมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น สวดสรรเสริญพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี สด จนฺทสโร) นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมก่อนที่ท่านประธานสงฆ์ คณะสงฆ์ พระธรรมยาตรา พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจะร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ เพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญร่วมกัน


  และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ก่อนที่จะประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์คือพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ซึ่งท่านประธานสงฆ์ ได้นำกล่าวถวายประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนี จากนั้นโคมลานนับหมื่นได้ถูกจุดขึ้นทั่วบริเวณจัดงาน นอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้นำนั่งสมาธิ พร้อมทั้งนำอธิษฐานจิตแผ่เมตตา ก่อนที่จะได้จุดพลุอันสว่างไสวขึ้นเต็มท้องฟ้า ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้จัดขึ้นเพื่อบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด  จนฺทสโร) ผู้มีพระคุณอันไม่มีประมาณ