สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายไอจิ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายไอจิ จัดพิธีบูชาข้าวพระ


วัดพระธรรมกายไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและงานบุญเนื่องในวันมาฆบูชา   


         โดยภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันอาราธนาศีล 5 และประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรตวันทญา  มาอูเอะ    และกัลยาณมิตรสุวรรณี เครือสวัสดิ์  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย   จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตและอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีกัลยาณมิตรสายใจ   วาตาเบะ  เป็นผู้แทนนำกล่าว  ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์


            ส่วนภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายโคมมาฆประทีป โดยมีกัลยาณมิตรสายใจ   วาตาเบะ  เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ,  พิธีกล่าวคำถวายกองทุนการศึกษา โดยกัลยาณมิตรตวันทญา  มาอูเอะ   เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ,   พิธีกล่าวคำถวายกองทุนบำรุงวัด ค่าน้ำ ค่าไฟ โดยมีกัลยาณมิตรภัคชิญญา โคยิ ซาไก   เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ,  จากนั้นสาธุชนร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ และได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาศุภกิจ ณัฏฐิโก  เรื่องความสำคัญของวันมาฆบูชา จากนั้นในช่วงเย็นคณะสงฆ์และสาธุชนก็ร่วมกันเวียนประทักษิณและจุดโคมมาฆประทีป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา