สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พระธรรมยาตราร่วมทำกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนสถาน

พระธรรมยาตราร่วมทำกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนสถาน


        พระธรรมยาตราในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 6 "รักษ์บวร รักษ์ศีล 5" พร้อมด้วยเด็กดีวีสตาร์และสาธุชนในพื้นที่ได้ร่วมทำกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนสถาน

 

        วัดคือศูนย์รวมจิตใจของคนไทยตั้งแต่ครั้งโบราณกาลจนถึงปัจจุบัน และการที่วัดในพระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองส่งต่อเป็นมรดกอันล้ำค่าให้แก่ลูกหลานได้นั้นต้องเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของพุทธบริษัทสี่ ดังเช่นกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนสถานในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 6 "รักษ์บวร รักษ์ศีล 5" ซึ่งวันนี้ทีมข่าวบุญนิวส์ได้ลงพื้นที่เก็บภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม ณ วัดใหม่นพรัตน์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มาให้ทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะ ซึ่งพระธรรมยาตรา อาสาสมัคร d-care และน้องๆ เด็กดีวีสตาร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 54คน ต่างถืออุปกรณ์การทำความสะอาดเพื่อรับบุญทำความสะอาดเสนาสนะในอุโบสถ ทั้งกวาดใบไม้ และล้างพื้นรอบอุโบสถกันอย่างขะมักเขม้น ยังความปลาบปลื้มใจให้เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเอง และผู้ที่ได้พบเห็น เมื่อสิ่งรอบตัวสะอาดและเป็นระเบียบแล้ว ย่อมส่งผลให้การจัดระเบียบภายในจิตใจนั้นเป็นไปได้โดยง่าย ทำให้ปฏิบัติธรรมได้สะดวก และบรรลุธรรมได้ง่าย


        เช่นเดียวกับที่พุทธบุตรธรรมยาตราก็ได้ร่วมกับนักเรียนเด็กวีสตาร์ โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ และสาธุชนในพื้นที่ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปัดกวาดเช็ดถู ณ วัดเนินพระปราง ซึ่งครั้งนี้ได้ร่วมกันทำความสะอาดในโบสถ์ รอบโบสถ์ บริเวณลานวัด ศาลาการเปรียญ รวมทั้งเช็ดโต้ะ และเก้าอี้  โดยในวันนี้เราได้เห็นภาพความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกันของ "บวร" บ้าน วัด โรงเรียน ที่มีความสามัคคี ช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งภาพกิจกรรมเหล่านี้ ปัจจุบันหาดูได้ยาก ไม่ค่อยได้เห็นมากนัก ในวันนี้เมื่อทุกส่วนได้ร่วมมือกัน สิ่งเหล่านี้ก็ได้มาสืบสานในสิ่งที่คนสมัยก่อนได้ทำไว้ ได้กลับมาฟื้นฟูอีกครั้ง อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังสิ่งที่ดีงามแก่เยาวชนให้มีจิตสาธารณะ
 

 

          และสาธุชนที่มาร่วมทำกิจกรรมร่วมกับพระธรรมยาตรา ก็เกิดแรงศรัทธา ปลื้มปีติที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสืบทอดวัฒนธรรมดีๆแบบนี้ โดยภาพเหล่านี้จะเป็นแบบอย่างไว้ให้กับเยาวชนรุ่นต่อๆไป ที่คนรุ่นเก่าได้มาดูแลวัดให้สะอาด เรียบร้อย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการมีส่วนร่วม                    ทั้งร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติงาน ทำความดีร่วมกัน ทำให้วัดมีความร่มรื่น และสะอาด ทั้งนี้ยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนรักที่จะมาดูแลวัดอีกด้วย และก่อนที่จะร่วมกันทำความสะอาด พระธรรมยาตรา นักเรียน สาธุได้ถ่ายภาพร่วมกันอีกด้วย

         กิจกรรมบุญในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมาร  ปีที่ 6  “รักษ์บวร รักษ์ศีล 5” ของวันพรุ่งนี้ วันพุธที่ 7 มีนาคม พุทธศักราช 2561 มีดังนี้นะคะ     ภาคเช้า พระธรรมยาตราจะเป็นเนื้อนาบุญออกเดินบิณฑบาตให้สาธุชนในชุมชนได้ร่วมกันตักบาตร จากนั้นพระธรรมยาตราจะรับบุญบำรุงศาสนสถาน ปัด กวาด เช็ด ถู  ทำความสะอาดวัดวาอาราม ร่วมกับพุทธศาสนิกชนในชุมชนรอบ ๆ วัด  เพื่อสืบสานศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ในจิตใจของชาวพุทธสืบไป  ซึ่งวันพรุ่งนี้วัดที่พระธรรมยาตราจะไปทำนุบำรุงมีทั้งสิ้น 5 วัด ได้แก่ วัดไผ่โรงวัว  วัดอัมพวัน จ.สุพรรณบุรี วัดศิลามูล วัดทะเลบก และวัดบางน้อยใน  จ.นครปฐม  จากนั้นในภาคค่ำ พระธรรมยาตราและสาธชุนในชุมชนจะร่วมกันประกอบพิธีทอดผ้าป่า