สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.วัดแหลมเจดีย์ จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

รร.วัดแหลมเจดีย์ จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 


         อาจารย์เพชรรัตน์ พุทธสุชา ได้นำนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ในชั่วโมงสอนคุณธรรมจริยธรรม รวม 138 จบ นอกจากนี้อาจารย์ยังได้สอนธรรมะความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ถือเป็นการใช้เวลาในการทำกิจกรรมเพื่อพระพุทธศาสนาร่วมกันด้วย ซึ่งน้อง ๆ ทุกคนต่างให้ความร่วมมือกับการสวดมนต์ครั้งนี้เป็นอย่างดี เนื่องจากการสวดมนต์นอกจากจะทำให้น้อง ๆ มีสมาธิกับการเรียนแล้ว ยังส่งผลให้ทุกคนได้เรียนรู้คำสอนในพระพุทธศาสนาผ่านบทสวดมนต์