สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.บ้านคลองเตย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

รร.บ้านคลองเตย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 


       โรงเรียนบ้านคลองเตย อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 84 จบ

     อาจารย์ชูศรี ยัญทิพย์ ครูอาสาจังหวัดพิษณุโลก ได้นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเตย อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นั่งสมาธิ พร้อมทั้งสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ในชั่วโมงสอนศีลธรรมในโรงเรียน ซึ่งในครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 40 คน ,ครู 2 คน รวม 42 คน โดยได้สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คนละ 2 รอบ รวม 84 จบ ซึ่งได้รับการตอบรับจากอาจารย์ และนักเรียนเป็นอย่างดี


   นอกจากนี้ทีมงานยังได้สอนธรรมะและให้ข้อคิดเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งเชิญชวนให้คณะครูและนักเรียนทุกคนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรทุกวัน เพราะถือเป็นบทสวดมนต์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก