สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

องค์กรสภาชาวพุทธแห่งประเทศนิวซีแลนด์ จัดประชุมครบรอบ 10 องค์กร

องค์กรสภาชาวพุทธแห่งประเทศนิวซีแลนด์ จัดประชุมครบรอบ 10 องค์กร


       องค์กรสภาชาวพุทธแห่งประเทศนิวซีแลนด์ ได้จัดการประชุมในโอกาสครบรอบ 10 ปี ขององค์กร  ณ วัดพระธรรมกายนครโอคแลนด์  


            องค์กรสภาชาวพุทธแห่งประเทศนิวซีแลนด์ ( Buddhist Council of New Zealand )ได้จัดการประชุม  ณ วัดพระธรรมกายนครโอคแลนด์  ซึ่งได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพสนับสนุนสถานที่เพื่อจัดการประชุม โดยจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของการก่อตั้งองค์กรฯเป็นทางการ ซึ่งประธานองค์กร ฯได้เปิดการประชุม  โดยกล่าวขอบคุณทางวัดพระธรรมกายนครโอคเเลนด์ที่อำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่จัดการประชุมครั้งนี้


        ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้เชิญชวนสมาชิกของแต่ละองค์กร รวมทั้งผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ที่จะมีการเดินธรรมยาตรา ทั้งในเกาะเหนือและเกาะใต้ ในวาระฉลอง 10 ปีของการก่อตั้งองค์กร “สภาชาวพุทธเเห่งประเทศนิวซีเเลนด์” นอกจากนี้ยังมีมติให้จัดพิมพ์หนังสือเป็นธรรมทาน เพื่อให้ความรู้เรื่องพระพุทธศาสนาแก่ชาวกีวีและจะได้แนะนำประชาสัมพันธ์ให้รู้จักองค์กรฯ ด้วย และในโอกาสนี้พระมหาสมคิด ติกฺขิโณ ก็ได้กล่าวนำอธิษฐานจิตและแผ่เมตตา พร้อมทั้งได้นำสมาชิกทุกท่านเยี่ยมชมห้องปฏิบัติธรรมและน้อมสักการะบูชาพระประธาน ซึ่งสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมต่างรู้สึกประทับใจในสถานที่ของวัดและขอบคุณที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานร่วมกันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศนิวซีแลนด์